Jdi na obsah Jdi na menu
 


• Program 7.30 – 10. 00 Ranní hry, starší děti si „plní úkoly“ k dosažení kompetencí, svačina 10.00 – 12.00 pobyt venku 12.00 oběd 12.30 – 13.00 odchází dopolední děti 13.00 – 14.30 odpolední klid, svačinka 14.30 – 18.00 hry, zájmové činnosti • • V oblasti tělesné výchovy provádíme zdravotní cviky s hudbou pro správný rozvoj všech svalových skupin. • Jedna z učitelek je uč. tělocviku.Cvičíme aerobní bloky s říkadly a Dětský aerobic. Používáme dostupné jednoduché náčiní v místnosti, venku využíváme přírodního terénu k zvyšování obratnosti. Dbáme na otužování vzduchem, sluncem a vodou. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu. Cvičení probíhá s tělocvičně areálu Sokol Kr. Pole – 500m od školky. • Mimo to, naše děti doprovázíme do tanečního kroužku Magic Free Group a zpět do školky. • Chystáme pravidelné návštěvy v solné jeskyni na Riegrově ulici. • • V oblasti hudební výchovy dbáme nejen na pasivní hudební projev, ale také na jednoduchou hru na nástrojky - rytmizace. Zpěv by měl radostně provázet dítě prakticky celým dnem. Výtvarné činnosti - kreslení různými pastely, malování, modelování plastelíny, hlíny - zkoušení nejrůznějších technik Práce v technickém koutku - pracovní ponk s nářadím. Skládání papíru - jednoduché Origami. Stříhání dětskými nůžkami - zlepšování jemné motoriky, práce s textiliemi, koláže, kresba tuží atd. Využívání netradičních materiálů. Rozvoj intelektu - práce s knihou- využití různých encyklopedií, rozhovory, návštěvy muzeí, planetária atd. Pracovní listy - matematické představy, množstevní úkoly, prostorové vztahy, časové vztahy, jazyková průprava (homonyma, synonyma. urči hlásku ve slově apod) Ve školce probíhá zájmová výuka angličtiny ve skupince 7 dětí – 2x týdně 1 hodina pod vedením lektorky jazykové školy Slon. Práce s PC - výukové programy pro nejmenší Pravidelné návštěvy divadla Radost nebo Polárka, dramatické etudy , hry s maňásky, s loutkami, výroba plošných loutek